Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Autorstwo lub współautorstwo monografii

red. Kazimierz Kuryło
 • Sabat W., Kamuda K., Klepacki D., Kuryło K.: Measuring Methodology of Conducted Disturbances Generated by Avionic Systems in Aircrafts (in) Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements, Hanus R. et al. (Eds.): MSM 2018, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer Nature Switzerland AG, pp. 1–12, 2019 (DOI: 10.1007/978-3-030-11187-8_25);

Publikacje w czasopismach znajdujących się w jednej z baz: Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS), Scopus

red. Kazimierz Kuryło
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K.: Analysis of electromagnetic field distribution generated in an semi-anechoic chamber in aspect of RF harvesters testing, IEEE Access, ISSN: 2169-3536, Vol. 9, pp. 92043 – 92052, 2021 (DOI: 0.1109/ACCESS.2021.3092749) (20 pkt.)
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K.: Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates, Circuit World, Emerald Group Publishing, CW-11-2018-0085, DOI 10.1108/CW-11-2018-0085 (20 pkt.)
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K.: Conditions of RF energy harvesting in UHF RFID systems, METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, Polish Academy of Sciences, Index 330930, ISSN 0860-8229 (procedowany).
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K.: Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates, Circuit World, Emerald Group Publishing, CW-11-2018-0085 (przyjęty do druku - IF - 0,687).
 • Kuryło K., Klepacki D., Sabat W., Kamuda K.: Comparison of emission measurements methods for electromagnetic disturbances in the frequency range from 30 to 300 MHz for LED lamps according to PN-EN 55015 standard, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, (doi: https://doi.org/10.3311/PPee.13460.).
 • Hubacz M., Klepacki D., Kuryło K., Pawłowicz B., Sabat W., Trybus B., Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, (doi: https://doi.org/10.3311/PPee.13461).
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K.: Analysis of propagation process of conductive electromagnetic disturbances in AC/DC low power converter, 2017 21st European Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 10-13 Sept. 2017,  pp. 1-5, (DOI: 10.23919/EMPC.2017.8346920).
 • Sabat W., Klepacki D., Kamuda K., Kuryło K., Slosarčík S., Demeter D., Analysis of electromagnetic couplings in LTCC microcircuits, Proceedings of the 2016 International Symposium On Electromagnetic Compatibility - Emc Europe, Sep. 05-09, 2016, Wroclaw, Poland, pp. 780-785, (DOI: 10.1109 / EMCEurope. 2016.7739233).
 • Kamuda K., Klepacki D., Kuryło K., Sabat W.: Statistical analysis of influence of the low-power non-linear loads on deformation of supply voltage [Analiza statystyczna wpływu odbiorników nieliniowych małej mocy na odkształcenie napięcia zasilającego], PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8, t.91, s. 19-22, 2015.

Publikacje w czasopismach międzynarodowych lub krajowych znajdujące się na liście B

red. Kazimierz Kuryło
 • Kuryło K. Sabat W. , Klepacki D. , Kamuda K.: Badanie zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30 do 300 MHz na przykładzie lamp LED, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, t.93, s.215-226, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0018).
 • Sabat W. , Kuryło K. , Klepacki D. , Kamuda K. Metodyka pomiaru zaburzeń promieniowanych dla systemów awioniki zgodnie z wymaganiami standardu RTCA/DO-160G, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, t.93, s.253-264, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0021).
 • Kuryło K., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kielar D.: Badanie zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez lampy LED; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, z.92, s.237-249, ISBN/ISSN: 1897-0737, 2017 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.92.0021).
 • Sabat W., Kuryło K., Klepacki D., Kamuda K.: Metodyka pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układy awioniki w statkach powietrznych; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, z.89, s.135-145, ISBN/ISSN: 1897-0737, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.92.0012).
 • Kuryło K., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Emisja zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę lamp LED; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, z.56/2017, s.47-50 ISBN/ISSN: 2353-1290, 2017
 • Sabat W., Kuryło K., Klepacki D., Kamuda K.,: Generacja i propagacja zaburzeń elektromagnetycznych w nieizolowanych przetwornicach AC/DC małej mocy; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, z.56/2017, s.89-92 ISBN/ISSN: 2353-1290.
 • Kuryło K., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.; Analiza odkształceń prądu pobieranego przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, .z.56/2017 s.47-50, ISBN/ISSN: 2353-1290.
 • Sabat W., Klepacki D., Kuryło K., Kamuda K.: Conditions of RF energyharvesting in UHF RFID systems, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Nr 3/2015,
  50-52 (DOI:10.15199/13.2015.3.14).
 • Kuryło K., Klepacki D., Sabat W., Kamuda K.: Generation of highercurrent harmonice in electronicballastsused in fluorescentlamps, Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Nr 3/2015, s. 40-42 (DOI:10.15199/13.2015.3.11).
 • Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kuryło K., Skoczylas M., Reizer P., Power consumingproperties of ADC  converter of C8051F9xx microprocesor family for application in sensor systems of semi –passiveidentifier,  Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania Nr 3/2015, s. 59-62.
 • Sabat W., Kuryło K., Klepacki D.: Analiza integralności sygnałów w mikroelektronicznych układach hybrydowych przy wykorzystaniu metody skończonych różnic czasowych, Wydawnictwo PAK - Pomiary Automatyka Kontrola, t.60, s.660-663.
 • Kuryło K., Sabat W., Klepacki D.: Wyższe harmoniczne prądu generowane przez kompaktowe fluorescencyjne źródła światła zasilane napięciem sinusoidalnym i odkształconym, Wydawnictwo PAK - Pomiary Automatyka Kontrola, t. 60, s. 622-625.

Pozostałe publikacje

red. Kazimierz Kuryło
 • Kuryło K. Sabat W. , Klepacki D. , Kamuda K.: Badanie zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30 do 300 MHz na przykładzie lamp LED, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, t.93, s.215-226, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0018).
 • Sabat W. , Kuryło K. , Klepacki D. , Kamuda K. Metodyka pomiaru zaburzeń promieniowanych dla systemów awioniki zgodnie z wymaganiami standardu RTCA/DO-160G, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, t.93, s.253-264, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.93.0021).
 • Kuryło K., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W., Kielar D.: Badanie zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez lampy LED; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, z.92, s.237-249, ISBN/ISSN: 1897-0737, 2017 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.92.0021).
 • Sabat W., Kuryło K., Klepacki D., Kamuda K.: Metodyka pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układy awioniki w statkach powietrznych; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, z.89, s.135-145, ISBN/ISSN: 1897-0737, 2018 (DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.92.0012).
 • Kuryło K., Sabat W., Klepacki D., Kamuda K.: Emisja zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę lamp LED; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, z.56/2017, s.47-50 ISBN/ISSN: 2353-1290, 2017
 • Sabat W., Kuryło K., Klepacki D., Kamuda K.,: Generacja i propagacja zaburzeń elektromagnetycznych w nieizolowanych przetwornicach AC/DC małej mocy; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, z.56/2017, s.89-92 ISBN/ISSN: 2353-1290.
 • Kuryło K., Kamuda K., Klepacki D., Sabat W.; Analiza odkształceń prądu pobieranego przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, .z.56/2017 s.47-50, ISBN/ISSN: 2353-1290.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję